WhatsApp voor meldingen huiselijk geweld

WhatsApp voor meldingen huiselijk geweld

Door de Corona-maatregelen moet iedereen zoveel mogelijk thuis blijven. Mensen werken -voor zover dat kan- thuis en kinderen kunnen niet naar school. En als iedereen op elkaars lip zit, kan dat spanningen opleveren in de relatie of in het gezin. Toch krijgen wijkteam VraagRaak en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond op dit moment geen extra meldingen van huiselijk geweld. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen niet durven te bellen met Veilig Thuis, omdat anderen horen wat je zegt. 

Daarom heeft Veilig Thuis nu een speciale WhatsApp-dienst voor inwoners van de regio Rijnmond. Medewerkers van Veilig Thuis zijn op dinsdag en donderdag tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur bereikbaar. Wie zich in een onveilige thuissituatie bevindt, kan appen naar het nummer +31 10 668 0136. Let op: dit nummer moet met +31 in de telefoon worden gezet, anders herkent WhatsApp het nummer niet.

Veiligheid

Ook is een aantal veiligheidsmaatregelen van belang, zoals: Zet het geluid van binnenkomende meldingen uit. Wis na het gesprek het nummer en de berichten en zorg dat de berichten niet op het startscherm van de telefoon verschijnen. Stuur een berichtje vanaf een plek die geen argwaan wekt bij de geweldpleger, zoals het toilet of de slaapkamer.

Wat doet Veilig Thuis?

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is er voor iedereen die hulp zoekt bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ook anderen kunnen zich hier melden, als zij zich zorgen maken over mogelijk huiselijk geweld in hun omgeving.