Wie zijn we?

Wij zijn VraagRaak, het wijkteam van Maassluis. Wij voeren in opdracht van de gemeente taken uit op het gebied van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Bij VraagRaak werken verschillende professionals nauw samen. We zijn deskundig op tal van terreinen: zorg, welzijn, financiën, wonen, sociale problematiek, gezinsrelaties… eigenlijk teveel om op te noemen.

Onze medewerkers kunnen goed inschatten hoe en door wie u het beste geholpen kunt worden. Daarbij maken we natuurlijk ook gebruik van de deskundigheid van diverse organisaties in de stad. Als er inzet door andere instanties nodig blijkt te zijn, kunnen de medewerkers van VraagRaak zorgen voor een verwijzing.

 

Onze medewerkers